• مصرف آب یونیزه قلیایی برای پیشگیری از سرطان
 • بهبودی یبوست و مشکلات گوارشی با آب یونیزه قلیایی
 • 5 مورد از بهترین دلایل نوشیدن آب قلیایی
 • تغییر مکان شرکت سلامت قرن جدید ، کسب اطلاعات بیشتر پایین صفحه
اینجا هستیدSkip Navigation Links
یا بدن خود را قلیایی کنید یا بمیرید !!! قسمت اول
 مقدمه :  

یا بدن خود را قلیایی کنید یا بمیرید

زندگي چه شگفت ا‌نگيز است و بانو زمين زيبا،ماهيان عشق نور، براي لحظه‌اي ديدار با خورشيد چه پرشور از آب بيرون مي‌جهند.
درختان در چرخش ايام، چه بي پروا، بازي رنگ‌ها را به تصوير مي‌كشند.
آدم‌ها آواز مي‌خوانند و ... ... عاشق مي شوند، اين همه تنها و تنها در زمين، خوش‌اقبال ترين مكان كل هستي جلوه گري مي‌كند.
و چه غم انگيز، كه ما خود با دستان خود تيشه به ريشة بركات بيكران هستي مي‌زنيم، هم اكنون وضعيت حيات در سيارة ما؛ از تبادل طبيعي خود خارج شد روبه نابودي است، ما لحظه به لحظه به مرز یک بحران سهمگين نزديك مي‌شويم. هدف از گفتن اين مطالب ايجاد نگراني و ترس نيست بلكه آگاهي دادن و عطف توجه خواننده به موضوعي حياتي است كه علي رغم اهميت ويژه‌اش مورد بي توجهي قرار گرفته‌است.
بيشتر ما از روبه روشدن با نابساماني وخطر، به ويژه هنگامي كه بسيار بزرگ انگاشته شود خودداري مي‌كنيم و به جاي بهبود بخشيدن به اوضاع از خود مي‌پرسيم: مگر ما چطور مي‌توانيم اثر مثبت داشته باشيم و دگرگوني بيافرينيم و گاهي اوقات نيز آن زمينه را كلا ناديده مي‌گيريم كه اين فقط وضع را بدتر مي‌كند.

 كارايي و تأثير گذاري ما هرچه باشد ميزان توانايي‌هاي نهفته مان، بيش ازآن است كه مي‌پنداريم،‌توانايي ما در پرورش عادت‌ها و روش‌هاي جديد عملا بي‌پايان است.
از آنجايي كه همة اجزاء هستي در یک به هم پيوستگي قرار دارند و هر جزء به جزء ديگر تأثير مي‌گذارد و متقابلاً تأثير ميپذيرد،؛ با اندكي خردورزي متوجه تأثيرات عملكرد انسان، به عنوان يكي از اجزاء هستي مي‌شويم. شايد نتوانيم تصور كنيم كه پندار، گفتار و رفتار هر یک از ما چه تأثير شگرفي برخود، ديگران و جهان پيرامونمان مي‌گذارد. پس بجاي نگران شدن، ترسيدن و يا ناديده گرفتن به یک خوشبين تمام عيار تبديل شويم و باور كنيم هر يك از ما مي‌توانيم در بهبود وضعيت حيات روحي و رواني و جسمي خود و سياره زمين نقشي به سزا ايفا كنيم و همواره به ياد داشته باشيم، كه بارزترين و پايدارترين رفتار انسان‌هاي موفق و موثر «عمل گرايي» است اين نوشتار دعوتنامه‌اي است براي يك همياري و جنبش همگاني به سوي هماهنگي با طبيعت و قوانين هستي و نجات حيات در طول زندگي و داشتن يك سلامتي مقارن با قانون خوب زندگيمان همراه سلامتي جسم و روح و روان.

آب قلیایی و خانواده سالم

  نگاهي به وضعيت كنوني زندگي زمين و وضعيت سياره‌مان زمين و روند سلامتي جسم و روح و روان مادر آينده نزديك

زنگی زمین

تصور كنيد كه سن زمين كه غير قابل تصور است فشرده شد و هر صد ميليون سال آن ، يك سال در نظر گرفته شود در اين صورت سياره زمين با چهارميلياد و ششصد ميليون سال قدمت مانند يك فرد46 ساله  خواهد بود. هيچ اطلاعي در مورد هفت سال اول عمر اين فرد وجود ندارد و در باره سال‌هاي مياني زندگي او نيز اطلاعات كم و بيش پراكنده‌اي موجود است اما اين موضوع مشخص شده كه در سن 42 سالگي وي، گياهان و جنگل‌ها پديدار شدند و شروع به رشد و نمو كردند. از دايناسورها و خزندگان عظيم الجثه تا همين يكسال پيش اثري بنود، يعني زمين در سن 45 سالگي آنها را بر چشم خود ديد تقريبا هشت ماه پيش پستانداران را به دنيا آورد.در اوايل هفتة پيش انسانهاي نخستين به وجود آمدند. آخر هفته گذشته دوران يخي سراسر زمين را فراگرفت. انسان جديد فقط حدود 4 ساعت روي زمين بوده و طي همين يك ساعت گذشته كشاورزي را كشف كرده است پيش از يك دقيقه از عمر انقلاب صنعتي نمي‌گذرد و حال ببينيد انسان در اين يك دقيقه چه بلايي بر سر اين بيچارة 46 ساله آورده است. او از اين بهشت يك آشغال داني كامل ساخته است خودش را به نسبت‌هاي سرسام آوري تكثير كرده و نسل ييش از پانصد خانواده از جانداران را منقرض نموده است. منابع انرژي سياره را از آن خود كرده و همه را به يغما برده است و اكنون مانند كودكي معصوم و بي تقصير ايستاده و به اين حمله برق آسا ني‌ مي‌نگرد.

 جمعيت زمين پس از ده هزار سال نسل به بيش از دو ميليارد نفر رسيد (3/2 ميليارد نفر در سال 1945 ميلادي) و فقط در طي دو نسل اخير، جمعيت زمين در سال 2005 به 4/6 ميليارد نفر يعني حدود سه برابر و در نوامبر سال 2011 به 7 ميليارد نفر رسيده، با اين روند در سال 2050 جمعيت از 10 ميليارد نفر خواهد گذشت يعني هم ‌اكنون رويدادي بسيار متفاوت در حال وقوع است.
در سال 1962 راشيل كارسن در كتابش با عنوان بهار ساكت نسبت به خطراتي كه براي‌ آينده گمان مي‌رفت هشدار داد. خطراتي كه ناشي از 289 ميليون كيلوگرم سموم مصنوعي بوده است كه هر سال توليد و در محيط زيست رها مي‌شده است. در سال 2006 ميلادي توليد اين سموم به بيش از چهار برابر يعني حدود 2/1 ميليارد كيلوگرم رسيده كه بخش اعظم اين آلودگي‌ها قابل پاكسازي نيستند. زنجيره زيان‌باري كه آغاز شده نه تنها در دنيايي كه بايد حامي حيات باشد بلكه در بافت‌هاي زنده نيز اغلب بازگشت ناپذير است. و بافت‌هاي زنده يعني آغازيان، گياهان (در خشكي و آب) ، جانوران  (در خشكي و آب) و انسان‌ها.
چرخه‌هاي زيستي، شامل بسياري از رويدادهاوتعاملات نزديك ميان موجودات زنده گوناگون ‌اند كه در كل تعادل موزوني را در طبيعت برقرار مي سازند. و ما تاكنون حدود 80% از اين هماهنگي را از بين برده‌ايم. يكي از هر 4 پرنده و يكي از هر 3 دوزيست در معرض نابودي قرار دارند. و گونه هاي زيستي هزار برابر سريع‌تر از ميزان طبعيي در حال انقراض هستند. ماهي‌ ها در سه چهارم از مناطق ماهيگيري به اتمام رسيده و به كلي شكار شده‌اند. چون جايي براي توليد مثل نداشته اند. سي درصد از تپه‌هاي مرجاني در درياها ناپديد شده اند كه حلقه‌اي ضروري در زنجيره زندگي هستند و زندگي تقريباً تمام گونه هاي ماهي به آنها بستگي دارد.

افزایش جمعیت

جنگل زدایی

 از طرف ديگر جنگل زدايي، كه اولين قدم در دامپروري است، منجر به نابودي جنگل‌ها شده است. جنگل‌هاي علمي بايد براي ايجاد زمين زراعي جهت تهيه خوراك حيوانات و ايجاد مراتع كافي براي اقامت و پرورش آنها از بين بروند، در حال حاضر 13 ميليون هكتار از جنگل ها هر ساله نابود مي‌شوند. محصولاتي كه با خاك، آب و هواي خاص سازگار بوده‌اند جاي خود را به سود بخش ترين محصولات و آسانترين آنها براي حمل و نقل داده‌اند و به اين ترتيب سه چهارم تنوع محصولي كه در طول هزاران سال توسعه يافته بود، نابود گرديده است.
تا قبل از پايان اين قرن استخراج بي رويه از معادن ، تمام ذخاير سياره را به اتمام مي‌رساند حتي آب آشاميدني به مقدار كافي نخواهد بود. منابع آب فسيلي رو به اتمام است د رتمام سياره يكي از هر 10 رودخانه، چند ماه از سال، ديگر به دريا نمي‌رسد. برف هاي دائمي و يخچال‌هاي طبيعي هيماليا كه منبع بزرگترين رودهاي آسيا هستند و زندگي 2 ميليارد انسان به آن وابسته است در حال ذوب شدن و عقب نشيني هستند، بيش از سي درصد از كلاهك يخي قطب شمال ذوب شده است يخ‌هاي گرينلند كه از منابع مه آب شيرين سياره هستند در حال ذوب شدن مي‌باشند اكثر اقليم شناسان بر اين باورند كه بيشتر جنگ‌هاي آينده بر سر آب و غذا خواهد بود.
مهاجرت درگيري و جنگ در سطوح بالاي اقتصاد جهاني و سياست گذاري هاي كلان بين المللي سطوح منطقه‌اي و درون كشوري اجتناب ناپذير خواهد بود.
و نهايتا (گرمايش جهاني) بزرگترين تهديد براي آب و خاك و حيات زيست محيطي و كل سياره زمين خواهد بود كه هم اكنون تمامي مردم سياره زمين با شيوع نادرست و غلط ‌نوع تعذيه و استفاده از آب ناسالم و آلوده و مواد خوراكي تجاري و نوشيدنيهاي اسيدي خوشمزه در اين مسير در حركتند.

   این مطلب ادامه دارد ... پایان بخش اول
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
منبع: سلامت قرن جدید

 • دستگاه تصفیه آب UCE9000Turbo با قابلیت توربو
  دستگاه تصفیه آب UCE9000Turbo با قابلیت توربو
  دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی UCE - 9000 Turbo با داشتن 9 پلیت از جنس تیتانیوم / پلاتین یکی از منحصر بفرد ترین دستگاههای تصفیه آب یونیزه قلیایی در دنیا می باشد. این دستگاه 8 نوع آب متفاوت تولید می کند و ...
 • دستگاه تصفیه آب Elite-999sTurbo با قابلیت توربو
  دستگاه تصفیه آب Elite-999sTurbo با قابلیت توربو
  دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی Elite-999sTurbo دارای 9 پلیت از جنس تیتانیوم و با روکش پلاتین می باشد. این دستگاه قابلیت تولید 8 نوع مختلف آب را داراست و ...
 • دستگاه تصفیه آبRettin- 9090Turbo با قابلیت توربو
  دستگاه تصفیه آبRettin- 9090Turbo با قابلیت توربو
  دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی Rettin- 9090Turbo دارای 9  پلیت از جنس تیتانیوم -پلاتین می باشد که قدرت تولید 8 نوع آب را دارا می باشد،این دستگاه ساخت کشور ژاپن می باشد.
 • دستگاه تصفیه آب Rettin- 7070
  دستگاه تصفیه آب Rettin- 7070
  دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی Rettin-7070 دارای 7 پلیت می باشد .این فیلترها از جنس تیتانیوم - پلاتین می باشد. Rettin-7070 قابلیت تولید 6 نوع آب را دارا می باشد که ...
Loading the player ...
آدرس جدید: تهران ،شهران ، بلوار کوهسار، پلاک 166، طبقه اول ، زنگ  اول  ، روبروی هایپرمارکت استار
تلفن:   27680-021    44355313
   موبایل: 33 24 147 0912    -   35 64 185 0912 -   48 24  199 0912
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت سلامت قرن جدید می باشد